Zebrapad en zijstraatmarkering Binnenweg Raadhuisstraat

Resultaat::op zondag 19 september 2021 is na ruim 11 jaar lobbyen ook op de Raadhuisstraat een zebrapad gelegd. En inmiddels ligt tevens het leeuwendeel van de blindengeleidelooplijnen.

In de winkelvisie, die al een aantal jaar oud is, staat onder andere dat er op meerdere plaatsen op de Binnenweg/Raadhuisstraat oversteekpunten (zebrapaden) moeten komen. Ook is afgesproken dat de zijstraten op de Binnenweg beter gemarkeerd worden, bijv. via blindengeleidelijnen, om zo voor alle mensen met visuele problemen het verschil aan te geven tussen stoep en zijstraat. Op de Binnenweg is sprake is van shared space (feitelijk geen verschil tussen stoep en rijbaan), dit zorgt ervoor dat mensen met een beperking dit gebied als onveilig ervaren.

Het blokjes patroon (zebramat) op de Raadhuisstraat wat als oversteekplaats zou moeten dienen

Eind september 2018 werden op de Binnenweg en op de Raadhuisstraat stroken met een blokkenpatroon neergelegd – volgens de gemeente bedoeld als suggestieve oversteekplaats. Binnen enkele dagen barstte op sociale media de discussie los over dit onbegrijpelijke verschijnsel. Het kreeg de bijnamen “zebramat’ en ‘schaakbord’. Er kwam een roep om uitleg over dit oversteekverschijnsel. Het leverde onder de weggebruikers zoveel onduidelijkheid op dat meer dan anders mensen voorrang gingen nemen in plaats van geven aan elkaar. Vervolgens is dit verwarrende blokkenpatroon vóór de Dekamarkt op de Binnenweg vervangen door een echt, herkenbaar zebrapad.

Al ruim 10 jaar
Inmiddels speelt het onderwerp zebrapad al tien jaar en ligt er pas één zebrapad. Het geld is er, de tekening voor een ideale plek van het zebrapad op de Raadhuisstraat ligt al enige tijd bij wethouder Nicole Mulder in de la. We blijven wethouder Mulder en haar verkeersdeskundige bevragen op de voortgang.