Wees toegankelijk en vertel het

De Werkgroep Toegankelijkheid Heemstede focust zich niet alleen op dat wat niet toegankelijk is. In dit project focussen wij ons op dat wat wel toegankelijk is. Echter, weten wij alles? Waarschijnlijk niet! De Werkgroep Toegankelijkheid gaat daarom in 2022 in gesprek met ambtenaren van de Gemeente Heemstede. Wat zien zij in hun aandachtsgebied als toegankelijk voor mensen met een beperking? Klopt dit beeld? Zitten er verrassende onderdelen bij? De stap daarna zal zijn dat wij de Heemsteedse ondernemers uitnodigen om ons te laten weten of zij denken toegankelijk te zijn voor mensen met een beperking en waarom zij dit vinden. De Werkgroep Toegankelijkheid zal vervolgens in gesprek gaan met deze ondernemer en deze interviewen. De interviews delen wij tot slot als inspiratie voor iedereen die besluit nog toegankelijker te willen worden voor mensen met een beperking.

Stap 1: Wat vinden wij zelf toegankelijk in Heemstede?
De Werkgroep Toegankelijkheid Heemstede heeft met elkaar gebrainstormd over wat zij wel als toegankelijk ervaren in Heemstede.

Stap 2: Wat vinden beleidsmakers van de gemeente toegankelijk voor inwoners met een beperking binnen hun werkgebied? Wij hebben gesproken met:

De afdeling vastgoed:
Voor het ontstaan van de Werkgroep Toegankelijkheid Heemstede (WTH) hielden we ons alleen bezig met de wettelijke eisen die het bouwbesluit ons oplegt als het gaat om toegankelijkheid. Het meelopen tijdens het schouwen van Plein1 heeft ons geleerd dat de echte gebruikers toegankelijkheid eigenlijk de plus op het bouwbesluit is. Je kan je nog zo houden aan dat bouwbesluit maar toch blijken in de praktijk sommige keuzes helemaal niet handig te zijn voor mensen met een beperking. We hebben geleerd van de schouw van Plein1 en hebben dat pand zo goed mogelijk voor iedereen toegankelijk gemaakt. Met het raadhuis waren we begonnen. Deze is ook geschouwd maar in coronatijd vonden we het niet passend om daar veel geld aan uit te geven. Dit gaat verder opgepakt worden.

De afdeling communicatie:
De teamleider communicatie was het meest trots op de gedrag en zelfs cultuur verandering die door de afdeling langzaam in gang is gezet als het gaat om toegankelijke informatie. Er is een tool beschikbaar gekomen om alle teksten die beleidsmakers bij de gemeente schrijven te kunnen schrijven op B1 niveau. Dit is begrijpelijke taal.
Daarnaast gaan ze binnenkort een termijn vastleggen waarna alle documenten aangeleverd moeten worden in toegankelijk PDF formaat en oude documenten zullen langzaam worden vervangen door documenten in het toegankelijke PDF formaat. Daarnaast staat de gemeente open om geschreven tekst in de toekomst meer aan te gaan bieden in gesproken vorm voor iedereen met een leesbeperking.
Update: Inmiddels zijn bijna alle documenten toegankelijk leesbaar. De wethouder Sam Meerhoff heeft zijn handtekening gezet onder de Direct Duidelijk Deal. Alle informatie moet direct duidelijk kunnen zijn voor iedereen!

De afdeling verkeer
Wij spraken 2 adviseurs verkeer bij de Gemeente Heemstede. Zij waren het meest trots op het mooie wegennet in Heemstede en vooral de verbeteringen die momenteel worden aangebracht bij zebrapaden om de voetgangers die oversteken beter zichtbaar te maken.
Ieder jaar is er aandacht voor grote en kleine projecten. Wordt de verkeersveiligheid onder de loep genomen en wordt er gekeken wat er beter kan.

De afdeling Burgerzaken
De afdeling burgerzaken was zelf bang dat zij niet zo toegankelijk zouden zijn. Toch bleek dit enorm mee te vallen. Zij bieden bij het invullen van documenten niet alleen leesbrillen of een loep aan. Ook kunnen zij voorzien in zowel een doventolk als een tolk voor anders taligen. Een goede ontwikkeling bij dekafdeling burgerzaken is dat zij een aparte receptioniste aannemen die uitsluitend voor de telefoon beantwoorden is. Hierdoor hebben de overige medewerkers meer tijd en meer oog door de mensen die het raadhuis binnen komen en of zij ergens hulp bij kunnen gebruiken. Op advies van de WGH gaat er gekeken worden of er meer gedaan kan worden met het digital vergroten en is de WTH aangeboden om nog eens een workshop bewustwording te komen geven aan de baliemedewerkers. .

De Centrummanager
De centrummanager vond het heel lastig om onze vragen te beantwoorden en daarom draaiden we in het gesprek de rollen om. Wij waren erg te spreken over de relatie met de ondernemers. De ontoegankelijkheden die wij ervaren is geen onwil maar het is vaak onwetendheid. Na een goed gesprek gaat het echt wel weer ene tijdje goed! Situaties die te verbeteren zijn, zijn de verkeersveiligheid voor voetgangers. De racende fietsers en bakfietsen. De kerstboom op de Bronsteeweg die zicht ontnam wat onveilig was. In Heemstede hebben veel ondernemers eigen grond. Dit maakt het wel eens wat lastiger om te handhaven op obstakels. Wij blijven in gesprek met de centrummanager. Het volgende gesprek zal vaan over de toegankelijkheid van evenementen.