Visie en missie

Visie
Maatschappelijke toegankelijkheid voor iedereen.

Missie
De Werkgroep Toegankelijkheid Heemstede wil bevorderen dat Heemstede toegankelijk is voor iedereen. Daarbij gaat het om de gemeentelijke overheid zowel online als offline, publieke gebouwen en de openbare ruimte. Maar ook om toegankelijke winkels, sportfaciliteiten en uitgaansgelegenheden. De Werkgroep Toegankelijkheid Heemstede is de ogen en de oren richting de inwoners voor de beleidsmakers bij de gemeente. Daarnaast is zij de spreekbuis namens de inwoners richting de gemeente. De Werkgroep Toegankelijkheid heeft hiermee een centrale rol.

Door het uitvoeren van projecten probeert de Werkgroep Toegankelijkheid haar missie te volbrengen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse sociale media kanalen om inwoners te bereiken, houdt de Werkgroep Toegankelijkheid Heemstede maandelijks een inloop spreekuur op Plein1 en staan de Werkgroep Toegankelijkheid 3 maal per jaar op de markt. De beleidsmakers bereiken wij door het houden van een spreekuur op het raadhuis. Beleidsmakers worden uitgenodigd op onderwerpen bij onze overleggen en tussentijds hebben wij ook gesprekken met beleidsmakers. Tot slot hebben wij een warme band met de afdeling Handhaving van de gemeente en maken wij geregeld rondwandelingen om te signaleren waar even extra op gelet moet worden in de openbare ruimte. Naar aanleiding van deze rondwandelingen worden campagnes ter bewustwording van toegankelijkheid georganiseerd door de Werkgroep toegankelijkheid Heemstede.

Aan alles wat de Werkgroep Toegankelijkheid Heemstede werkt ligt het VN verdrag Handicap ten grondslag.

Context
In 2006 stelde de Verenigde Naties het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap op. Nederland ratificeerde dit verdrag in 20016.
Vervolgens maakte Nederland een implementatieplan – Programma VN-verdrag: Onbeperkt meedoen!

Praktijk
Waar het in de praktijk om gaat (zie beide plaatjes hieronder)