Input van inwoners

De Werkgroep Toegankelijkheid Heemstede (WTH) is een schakel tussen inwoners en gemeente waar het gaat om toegankelijkheid.
Via deze website laten we zien wat wij zelf doen en hoe we uw input gebruiken om Heemstede toegankelijk(er) te helpen maken.


Deze zaken heeft u tot nu toe zoal bij ons ingebracht

 • Een dame kwam haar beklag doen over de gevaarlijke situatie bij de kruising van de Valkenburgerlaan met Camplaan en Van Merlenlaan. Veel vrachtwagens steken daar over van de Camplaan naar de Van Merlenlaan zonder voorrang te geven. 
 • Een oudere heer vindt de slechte bestrating op veel plekken een doorn in het oog, onhandig en soms zelfs gevaarlijk. 
  Hij pleit ook voor iets meer bankjes op de winkelstraat, zodat ouderen en anderen met een mindere conditie kunnen uitrusten.
 • Een andere meneer meldt dat hij de situatie bij fietsenwinkel Sander nogal onoverzichtelijk en chaotisch vindt. Ook het terras van Batifol is vaak niet om door te komen (als er op zondag weer eens een feest is, kan je er zelfs helemaal niet door). Ook de hoek bij de Canette en Gall&Gall vindt hij te vol en moeilijk om doorheen te komen.
  Hij vraagt zich af of de gemeente hier iets meer regie kan nemen, bijv. via de precariorechten.
 • De klacht over de inrichting van de Binnenweg komt een verschillende keren voorbij: auto’s en fietsers (vooral op de e-bike) rijden te hard, door slecht parkeren worden verkeerssituaties snel chaotisch e.d.
 • Een ander gaf aan dat veel deuren nogal zwaar zijn om te openen. We kregen geen goede voorbeelden, maar vragen de gemeente om dit bij het eigen vastgoed eens na te gaan.
 • Er waren verschillende klachten over bakfietsen, die erg in de weg staan. Vaak worden ze onnadenkend geparkeerd of geeft de eigenaar aan dat het “toch maar voor even is”. M.n vraagt men aan de gemeente of. in de winkelgebieden meer regie mogelijk is.
 • Er was een dringend verzoek om de projectleider van de vernieuwing van de Valkenburgerlaan (Nieuwe Markt) op het hart te drukken, dat de toegang naar de Lentelaan helemaal vrij zou moeten blijven. Daar kunnen mensen met een motorische beperking het dichtst bij de markt parkeren en ook gemakkelijk in- en uitstappen.
 • Verschillende mensen over aparte parkeerplekken voor driewielers en scootmobielen in de winkelgebieden. Als je die tussen de reguliere tweewielers moet zetten, is je vervoermiddel bij terugkomst soms helemaal ingebouwd en kost het veel energie om het ‘uit te graven’. Energie, die veel mensen met zo’n vervoermiddel nu juist niet zoveel hebben
 • Op de Blekersvaartweg tussen de AH en de Koediefslaan liggen een hoop tegels schots en scheef. Erg vervelend als je daar met je rollator moet lopen en je bang bent om te vallen. 
 • De WTH heeft mevrouw geadviseerd om ook zelf melding te maken via de website bij de gemeente. 
 • Wij spraken een ondernemer die op de Binnendoor een eigen zaak heeft. De ondernemers op de Binnendoor hebben erg veel last van de fietsers die daar racen en vooral tegenwoordig van de bakfietsen. Fietsers aanspreken heeft geen zin want dan kan je bezig blijven en kom je niet meer aan je werk toe. In de tijd van de vorige burgemeester zijn er plantenbakken geplaatst om de snelheid uit de fietsers te halen maar de plantenbakken zijn inmiddels aan vervanging toe en laten zien dat zij met het fietsverkeer van tegenwoordig niet meer voldoende helpen. De ondernemers hebben hierover ook contact met de centrummanager Bas de Jong. Zij hebben het liefste aan de beide kanten van de Binnendoor fietssluis hekken die met een sleutel ook verwijder baar zijn in het geval van calamiteiten. 
 • Gevoel van onveilig wonen op de Overijsssellaan.Last van sociaal beperkte mensen, drugsdealers enz. En jammer dat de samenwerking en goede communicatie verdwenen is met de gemeente als het gaat om het openbare tuintje wat de bewoners onderhouden. Door vertrek van medewerkers bij de gemeente is ook de kennis verdwenen en daarmee de fijne samenwerking ook. 
 • Tip voor Connexxion: De zitplaatsen voor minder valide mensen zijn vaak hele lage stoelen. Deze zitplaatsen mogen voor mensen die moeite hebben met opstaan wel wat hoger zodat het opstaan makkelijker is. 
 • Daarnaast gaan vaak jonge mensen op deze zitplaatsen zitten e en hebben nauwelijks begrip dat deze zitplaatsen voorrang om te zitten geven aan mensen met een beperking. Hier zou een bewustwording op zijn plaats zijn. Bushalte van connexxion 340 op de Cruquisweg (richting Haarlemmermeer) is niet goed toegankelijk voor mensen in een rolstoel. De op -en afrit naar de halte tussen de begroeiing door is te stijl en daardoor heel eng als je in een rolstoel zit. 

Inwoner van de Slotlaan in Heemstede is rolstoelgebruiker en zou graag spiegels willen zien aan de kant van de weg op de Javalaan bij de zebra. Ze voelt zich daar n iet veilig. Er wordt hard gereden en ze is niet alleen bang dat ze zelf niet goed gezien wordt maar zo kan zij het verkeer zelf ook beter overzien op die plek. 

Burghavepad. Vroeger was het een wandelpad. In de afgelopen jaren is het voetgangersbord verwijderd en is het een gedeeld fietspad geworden. K De inwoner heeft hier al contact over gehad met de gemeente. Er wordt geracet en door de hoger liggende brug met vrij dichte spijlen kan je elkaar niet goed zien aankomen waardoor er veel negatieve reacties over en weer gaan. Inwoner zou graag zien dat het weer een voetganger pad zou worden.