Toegankelijke openbare sanitaire voorziening centrum Heemstede

Resultaat: in 2021 hebben verschillende winkels (Dekamarkt, Van Maanen) toegezegd dat hun toilet beschikbaar is.

Er rust een taboe op problemen met blaas en darmen, al hebben meer mensen dan we beseffen hier last van. Voor hen is het van groot belang, dat zij snel naar een toilet kunnen komen. In de winkelgebieden zijn nauwelijks openbare toiletten beschikbaar. Het gevolg is dat deze mensen door hun lichamelijke ongemak thuis blijven en daardoor niet zelfstandig boodschappen kunnen doen. Omdat het geen gemakkelijk gespreksonderwerp is, kunnen zij zelfs een vorm van sociaal isolement ervaren.

Er zijn wel openbare toiletten in Heemstede, o.a. bij Plein 1 en op het gemeentehuis. Maar die gebouwen staan op afstand van de winkelgebieden en zijn na 17.00 uur gesloten. Andere openbare toiletten zijn niet toegankelijk voor wie gebruikmaakt van een loophulpmiddel.

De gemeente ziet geen mogelijkheden om in de winkelgebieden voor een openbare toiletvoorziening te zorgen. De kosten van plaatsing en onderhoud zijn hoog en een geschikte plek is ook niet zomaar voorhanden. Daarom verzoekt de gemeente de WMO- klankbordgroep en ons om mee te denken over alternatieve oplossingen van dit vraagstuk.