Tunneltje Leyduin

Op de grens van Heemstede en Bloemendaal ligt Buitenplaats Leyduin. Dit is een druk bezocht landgoed met een gasterij en een pluktuin. Vele mensen recreëren er wandelend en fietsend in hun vrije tijd. Naast de hoofdingang met een grote parkeerplaats is Buitenplaats Leyduin ook via fietspad te bereiken. Echter bevindt zich daar een spoorwegovergang welke onbewaakt en dus levensgevaarlijk is. De gemeentes, provincie en Prorail zijn tot overeenstemming gekomen om op deze plaats een tunneltje onder het spoor aan te leggen wat voor veiligheid van de recreanten moet zorgen van en naar Buitenplaats Leyduin. De Werkgroep Toegankelijkheid Heemstede (WTH) is samen met de Werkgroep Toegankelijkheid Bloemendaal één van de stakeholders in dit langdurige proces

Augustus 2022
Het eerste stakeholders overleg vond plaats. Aan tafel zaten naast de gemeentes ook Prorail, waterschap, recreatie Noord Holland, de fietsersbond en de projectontwikkelaar Antea. Tijdens dit overleg werd er gesproken over het Pakket van Eisen. Hierbij moet je denken aan: Wie zijn de gebruikers, moeten hulpdiensten er door, wat worden de afmetingen, hoe ziet de omgeving eruit, met welk materiaal wordt gebouwd, wie beheert de tunnel enz. Ter voorbereiding waren er 8 bespreekbare modellen gemaakt. Echter met elkaar in gesprek bleken alle 8 modellen niet passend en in gesprek werd een passend 9e model gevormd. Een fietsers te gast tunnel van 3 meter breed en 2,50 meter hoog. Een helling van 5% wat voor mensen met een mobiliteit hulpmiddel nog haalbaar is. De tunnel wordt recht met zo min mogelijk schuine wanden. De ondergrond wordt zo mogelijk een combinatie van beton en asfalt. Voor de veiligheid is de tunnel na zonsondergang verboden. Er zal bluelight gebruikt worden. Dit geeft minimaal licht maar schrikt wel de dieren af zodat ze niet in de tunnel komen.
Met dit mooie toegankelijke Pakket van Eisen kijkt de WTH tevreden terug op dit overleg en verheugd zich op de toekomstige overleggen op dit onderwerp waar zij bij zal aanschuiven.