Overhandiging Evaluatie 2022 aan de wethouder

De evaluatie 2022 ingebonden versie

Deze week heeft de Werkgroep Toegankelijkheid Heemstede een vruchtbaar overleg gehad met de wethouder die inclusie in de portefeuille heeft. Tijdens dit overleg hebben we de tijd genomen om zowel terug te blikken als vooruit te blikken. De WTH overhandigde haar jaarlijkse evaluatie aan de wethouder en kon erbij vermelden dat 2022 voor de WTH een vruchtbaar jaar is geweest. Het aandachtspunt in 2022 was het genereren van meer bekendheid bij ambtenaren van de gemeente en ook bij de inwoners. Hiervoor hebben we uiteenlopende activiteiten georganiseerd. Zo stonden we in 2022 voor het eerst met een kraam op de weekmarkt en hielden e voor het eerst een spreekuur voor ambtenaren op het raadhuis. In 2023 willen we dit graag continueren en gaan we onze activiteiten op het gebied van bewustwording voortzetten. Wil je meer weten over onze activiteiten?  Onze evaluatie 2022 staat op onze website. 

Na de overhandiging sprak de WTH nog verder met de wethouder. De gemeente maakt een start met het schrijven van de inclusie agenda. Dit is een levend beleidsdocument waarin de gemeente beschrijft hoe in de komende jaren te werken aan een optimale inclusieve maatschappij.