Update na de motie Toegankelijk stemmen

Een half jaar geleden heeft Dominieke Bos (voorzitter WTH) samen met burgemeester Astrid Nienhuis van de Gemeente Heemstede een motie ingediend tijdens het congres van de VNG om het stemmen voor mensen met een visuele beperking toegankelijker te maken. Op deze motie is massaal voor gestemd. Maar liefst door 99,23$ van de gemeenten. Dit betekende dat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk relaties in actie moest komen. Het voorstel in de motie was dat er meer geld beschikbaar moest komen om iedere gemeente te voorzien van de huidige beschikbare stemmal en soundbox. En daarnaast het uitschrijven van een ontwerp wedstrijd onder scholen om een structurele oplossing te bedenken en jongeren hierin te laten participeren. De eerste kleine stap hierin is inmiddels gezet!

https://vng.nl/nieuws/extra-geld-voor-verbeteren-toegankelijkheid-verkiezingen