Oproepje: Maak voor ons foto’s

Fietsen als obstakels

De Werkgroep Toegankelijkheid Heemstede (WTH) maakt zelf regelmatig foto’s van obstakels op straat die de situatie ontoegankelijk maken. Deze foto’s verzamelen en bewaren wij om ze te kunnen gebruiken in het kader van een campagne op het gebied van bewustwording.
Nu kunnen wij als kleine groep nooit alle wijken overzien terwijl wij als WTH wel de toegankelijkheid in alle Heemsteedse wijken willen bevorderen.

Daarom vraagt de WTH aan alle inwoners van Heemstede foto’s te maken. Zo kunnen we samen werken aan een betere toegankelijkheid voor mensen met een beperking op straat, op de stoep in de wijk en in de winkelgebieden.

Voorbeelden van ontoegankelijke situaties zijn er genoeg:
Hoogliggende boomwortels
Losse tegels
Fietsen die doorgangen versperren
Afvalbakken die slordig staan waardoor je niet over de stoep kan lopen
Onhandig geplaatste reclameborden
Onveilige oversteken
Auto’s of bestelbussen op de stoep
Ontbrekende rolstoel op/afritten op de stoep
Te smalle stoepen door bomen, struiken of bankjes enz

Van al deze zaken kunt u zelf melding doen bij de Gemeente Heemstede. De WTH is vooral benieuwd naar de ontoegankelijke situatie die dit beeld op de foto oplevert.

De foto’s kunnen gestuurd worden naar het volgende mail adres: contact@werkgroeptoegankelijkheidheemstede.nl