Campagne ‘Ruim baan op de stoep’ van start

Vanaf 7 juni houden we – met hulp van de handhavers – in de straten in het centrum van Heemstede de campagne ‘Ruim baan op de stoep’. Zodat ook winkeliers en winkelend publiek zich beter realiseren hoeveel obstakels zij onnodig opwerpen voor mensen met een handicap.

Een flink stuk om moeten rijden of lopen, gedesoriënteerd raken door alle obstakels, over de straat (dus onveilig) moeten lopen of rijden. Dat overkomt mensen met een visuele of motorische beperking die willen winkelen bij voortduring. Daarom gaat op 7 juni onze campagne ‘Ruim baan op de stoep’ van start – in de winkelgebieden.

Winkelstraatwandeling
Afgelopen week hebben Dominieke Bos en Annemieke Janus van de werkgroep met twee mensen van Handhaving Heemstede een winkelstraatwandeling gemaakt. We wilden de handhavers meenemen in wat voor (bijna) blinden en rolstoelgebruikers heuse obstakels zijn, om daar explicieter op te handhaven – vooral in de periode van onze campagne in de Heemsteedse winkelgebieden: ‘Ruim baan op de stoep’. Het werd een zeer informatief uur met veel aandacht voor de soms wel heel grote uitdagingen om veilig door de winkelstraten te laveren met rolstoel en/of assistentiehond.

Belangrijkste thema’s
● Winkeluitstalling – Winkeliers mogen tot één meter vóór hun winkel hun waren en reclameborden uitstallen. En dan moet er een looppad van ca. een meter (ruimte voor rolstoel of blindengeleidehond) vrij blijven. Hierop gaan de boa’s tijdens de campagne extra handhaven.
● (Bak)fietsen – Die staan schots en scheef, overal en nergens. Daardoor verdwijnt het looppad op veel plekken. En dus moet de gehandicapte de straat oversteken of over de straat verder lopen. Dat is niet erg veilig.
● Zebrapad – We pleiten al veel langer voor een goed zebrapad op de Raadhuisstraat. We hebben zelfs al tweemaal een tekening bij de gemeente aangeleverd voor een geschikte plek, zelfs zonder verlies van een parkeervak. De grote verbouwing naast de brug, die tenminste een jaar in beslag zal nemen, maakt de vraag naar een veilige oversteekplek op de Raadhuisstraat extra urgent.
● Fietsnietjes – deze zijn op verschillende manieren geplaatst: in lengterichting én dwars op de stoep. Bij de Dekamarkt voor de deur beide. Daar is het voor iemand met slechte ogen of in een rolstoel gewoon niet mogelijk om over de stoep te gaan.
● Kliko’s – ook kwam het probleem van de afvalcontainers en kliko’s ter sprake. De uitdaging is om te zorgen dat bewoners en winkeliers deze containers niet schots en scheef neerzetten, afvalverwerker Meerlanden ze ook niet schots en scheef terugzet en ieder zijn eigen kliko vervolgens weer zo snel mogelijk weghaalt. Dat zou een boel slalommen en omrijden of omlopen schelen.
● Looplijnen met keuze- en alarmtegels – Tot slot stonden we stil bij de looplijnen, die de gemeente op dit moment aan laat leggen op de Binnenweg. Dit vereenvoudigt voor visueel beperkte bezoekers het kiezen van een route (vier tegels in een blokje = kiezen welke kant je op wilt) en alarmeert (vijf tegels op een rij) bij een oversteekplaats.

Deze kaartjes zullen de handhavers uitdelen aan wie een onnodig en onwenselijk obstakel heeft opgeworpen voor bezoekers met een visuele of motorische handicap.