Visie en missie

Visie
Maatschappelijke toegankelijkheid voor iedereen.

Missie
De Werkgroep Toegankelijkheid Heemstede wil bevorderen dat Heemstede toegankelijk is voor iedereen. Daarbij gaat het om de gemeentelijke overheid zowel online als offline, publieke gebouwen en de openbare ruimte. Maar ook om toegankelijke winkels, sportfaciliteiten en uitgaansgelegenheden.

Context
In 2006 stelde de Verenigde Naties het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap op. Nederland ratificeerde dit verdrag in 20016.
Vervolgens maakte Nederland een implementatieplan – Programma VN-verdrag: Onbeperkt meedoen!

Praktijk
Waar het in de praktijk om gaat (zie beide plaatjes hieronder)