Speerpunten

Omdat niet alles tegelijk verwezenlijkt kan worden, werken we gericht aan enkele projecten of . U vindt ze hieronder.
Jaarlijks rapporteren we aan de gemeente (Commissie Samenleving) over deze punten en andere zaken die via inwoners op ons pad zijn gekomen. Dit doen we door middel van ons jaarverslag

Speerpunten en projecten uit 2020 en 2021
Zebrapad en zijstraatmarkering
Openbare toegankelijke sanitaire voorziening in het centrum van Heemstede
Toegankelijke nieuwe website WIJ Heemstede
Toegankelijk pand De Luifel
Wees toegankelijk en vertel het
De laatste 4 speerpunten zijn langlopend en zullen de komende jaren nog doorlopen. De WTH blijft vinger aan de pols houden.

Ruim baan op de stoep Dit zijn campagnes die wij ongeveer 2 maal per jaar uitvoeren.

2022
Bankjes
Kinderboerderij (langlopend)
Tunneltje Leyduin (langlopend)
Toegankelijke verkiezingen
Herinrichting stationsgebied NS station Heemstede Aerdenhout

2023
Kliko campagne
Ruim Baan in de Bomenbuurt
Toegankelijk spelen voor kinderen met een beperking
Digitale toegankelijkheid

Voor het werken aan toegankelijkheid in de gemeente moet je een lange adem hebben. Toch hebben we ook al belangrijke zaken bereikt