Speerpunten

Omdat niet alles tegelijk verwezenlijkt kan worden, werken we gericht aan enkele projecten of . U vindt ze hieronder.
Jaarlijks rapporteren we aan de gemeente (Commissie Samenleving) over deze punten en andere zaken die via inwoners op ons pad zijn gekomen. Dit doen we door middel van ons jaarverslag

Speerpunten en projecten uit 2020-2023
Zebrapad en zijstraatmarkering
Openbare toegankelijke sanitaire voorziening in het centrum van Heemstede
Toegankelijke nieuwe website WIJ Heemstede
Toegankelijk pand De Luifel
Wees toegankelijk en vertel het
De laatste 4 speerpunten zijn langlopend en zullen de komende jaren nog doorlopen. De WTH blijft vinger aan de pols houden.
Ruim baan op de stoep Deze campagne voeren wij ongeveer 2 maal per jaar uit.
Bankjes
Kinderboerderij (langlopend)
Tunneltje Leyduin (langlopend) (voor onbepaalde tijd stopgezet door de gemeente zelf)
Toegankelijke verkiezingen
Herinrichting stationsgebied NS station Heemstede Aerdenhout
Kliko campagne
Ruim Baan in de Bomenbuurt
Toegankelijk spelen voor kinderen met een beperking
Digitale toegankelijkheid

2024
In 2024 nemen we een aantal speerpunten uit 2023 mee. De klikocampagne heeft lange tijd stil gelegen en gaan we in 2024 weer actief oppakken. Nieuw in 2024 zullen verder zijn:

Toegankelijke informatie voorziening op de begraafplaats en Plein1
Opzetten scholenproject
Het ontwikkelen van de uitreiking van de ‘koude douche’.
Meer aandacht voor de geleidelijnen in het dorp.
Week van de toegankelijkheid- Obstakelrun

Voor het werken aan toegankelijkheid in de gemeente moet je een lange adem hebben. Toch hebben we ook al belangrijke zaken bereikt