Input van inwoners

De Werkgroep Toegankelijkheid Heemstede (WTH) is een schakel tussen inwoners en gemeente waar het gaat om toegankelijkheid.
Via deze website laten we zien wat wij zelf doen en hoe we uw input gebruiken om Heemstede toegankelijk(er) te helpen maken.

Deze zaken heeft u in 2023 zoal bij ons ingebracht
*Het bruggetje tussen de Kerklaan en de Esdoornkade is te glad.

*Langs de trap bij de haven ontbreekt een leuning. Er is wel een rolstoel hellingbaan maar dan moet je een behoorlijk stuk omlopen. Dit verder lopen kan vermoeiend ervaren worden. De treden bij de trap zijn hoog.
Inmiddels heeft de gemeente toegezegd in 2023 een leuning te zullen plaatsen

*Tussen de twee ingangen van Dorkas aan de Herenweg is de stoep erg smal en moet je gevaarlijk op het fietspad lopen.

*Ter hoogte van Linge 7 staat een bord met slecht wegdek. Waarom staat dit bord er al zo lang? Waarom wordt het pad niet opnieuw betegeld en het bord weggehaald. Zo is het alleen maar een gevaarlijke situatie. De WTH heeft melding gemaakt bij de gemeente
*Op de Binnenweg zij n2 invalide parkeerplaatsen waarbij het bord dat je daar mag parkeren nogal vervelend staat. Ter hoogte van de Vomar kan de bestuurder nauwelijks uitstappen. Ter hoogte van de Pearl kan de passagier nauwelijks uitstappen. De WTH heeft melding gemaakt bij de gemeente