Bankjes

Bankje

Drie maal per jaar staat de Werkgroep Toegankelijkheid Heemstede (WTH) op woensdag op de weekmarkt in Heemstede. Meerdere mensen deden bij ons de melding dat er in hun beleving te weinig bankjes stonden in het centrum winkelgebied in Heemstede. De WTH vond dit een mooi punt om onderzoek naar te doen en de resultaten ervan bespreekbaar te maken in gesprek met de gemeente. Het winkelgebied bestaat in dit geval uit de Raadhuisstraat en de Binnenweg welke in elkaar overlopen. Na telling van het aantal aanwezige bankjes blijkt dat de Binnenweg ruim voorzien is van punten op uit te rusten. Er staan naast de standaard bankjes ook ovalen plantenbakken met een zitgedeelte eromheen.
De Raadhuisstraat is qua bankjes bezetting een ander verhaal. Door de bouw van een nieuw pand zijn er 2 banken verwijderd. Bij de meubelinrichting Homestede staan de bevestigingspunten van de bank nog wel in de grond maar de bank zelf is verdwenen. Verder is de Raadhuisstraat erg smal. Te smal om ook nog bankjes neer te zetten. Wat de WTH wel opviel was dat er bij de bushalte o ede Raadhuisstraat geen bankjes staan. Even verderop wel op de kruising met de van Merlelaan maar iemand die slecht ter been is en daar zit, kan niet meer op tijd bij de bushalte zijn.

Met deze observaties zijn wij het gesprek aangegaan met een beleidsmaker van de gemeente die de bankjes in zijn portefeuille heeft.

Uit dit gesprek bleek:
Na de bouw van het nieuwe pand komen de 2 weggehaalde banken terug.
Het zoekgeraakte bankje waarvan de bevestigingen nog in de grond zitten is weggehaald omdat tot 4 maal toe een parkerende auto het bankje beschadigd heeft. Er komt nu een zo spoedig mogelijk kleiner bankje voor terug.
Bankjes bij de bushalte is niet zo eenvoudig. De abri is van Connexxion en niet van de gemeente. Bij de halte op de Raadhuisstraat staat geen abri. En daarmee ook gene bankje. De beleidsmaker zou intern navragen of het mogelijk was daar wel een bank te plaatsen echter achtte hij die kans erg klein.
De WTH vindt het wel belangrijk dat je kan zitten als je op de bus moet wachten en houdt op dit laatste punt nog vinger aan de pols bij de gemeente om te kijken of er nog iets mogelijk is op dit vlak.