Succesvolle weken op de weekmarkt

Net als de voorgaande jaren kregen we ook dit jaar weer de gelegenheid om met onze kraam op de weekmarkt te staan. Na onze laatste keer in augustus 2022 hebben we ons actief ingezet om de kraam aantrekkelijk aan te kleden. Dit voorjaar werd duidelijk dat deze extra aandacht aan de zichtbaarheid van de kraam goed heeft geholpen.

Op woensdag 29 maart en woensdag 5 april stonden we met onze kraam weer op de markt. Tussen de visboer en de stroopwafels en voor ons de chocola. De ideale plaats om veel mensen te ontmoeten. Waar we ons vorig jaar nog veel richtten op de mensen met een beperking op de markt spraken we nu voornamelijk mensen zonder beperking en ook de kinderen aan. Als aankleding van de kraam hadden we 9 herkenbare foto’s opgehangen van ergernissen die niet alleen mensen met een beperking ervaren maar ook de mensen zonder beperking. De gesprekken die we voerden met de volwassenen gingen veel al over bewustwording en het initiatief nemen tot rekening houden met elkaar. #SamenMakenWeHeemstedeToegankelijk. De kinderen spraken we over het parkeren van de fiets, een reclamebord of een afvalbak op een geleidelijn. Waarvoor zijn die lijnen eigenlijk en waarom is het niet veilig als daar wat boven op staat?

Natuurlijk was er ook alle ruimte om bij ons uw tips achter te laten. En ook dat werd gedaan. Uw tips nemen wij weer mee in onze gesprekken met de gemeente. Welke tips u ons gaf kan je lezen op de pagina input van de inwoners