Bewustwording vormen we samen

Raadhuisstraat (Google Earth)

De Werkgroep Toegankelijkheid Heemstede (WTH) en de afdeling Toezicht en Handhaving hebben de afgelopen week gezamenlijk een ronde gelopen over de Raadhuisstraat in Heemstede. Vanuit de WTH liepen Dominieke en Pauline mee. Dominieke heeft een visuele beperking en Pauline maakt gebruik van een rollator en een scootmobiel.


De Raadhuisstraat is een mooie oude winkelstraat met op verschillende plaatsen smalle stoepen, hoge drempels en op diverse manieren reclame uitingen. Door de smalle stoepen vormen (nog niet binnengehaalde ) afvalcontainers en geplaatste brommers/fietsen behoorlijke hindernissen. Dominieke bleef verschillende keren met haar stok achter uitstallingen haken en Pauline moest verschillende keren een heel stuk in de achteruit omdat zij door obstakels de stoep niet af kon bij de afrit. Dit leverde soms gevaarlijke situaties op. Samen met de medewerker van afdeling Toezicht en Handhaving vroegen wij naar de bedrijfsleid(st)er van de winkels waar wij iets als ontoegankelijk ervaarden.

Het viel de WTH op dat het hier werkelijk gaat om het niet altijd bewust zijn. Of het wel weten maar het waarderen om weer even opgefrist te worden. Ondernemers zijn welwillend maar nemen er niet altijd de tijd voor om overzicht te hebben wat er voor hun zaak allemaal gebeurt. Deze ondernemers zijn weer even scherp gemaakt. Verscheidene ondernemers toonden hun dankbaarheid hiervoor.

Tot slot werd de WTH op de hoogte gebracht dat de gemeente werkt aan de precario. Er komt een aanscherping van alles wat ondernemers buiten mogen zetten om hun zaak zichtbaarder te maken. Denk hierbij aan reclameborden, vlaggen, hekjes, rekjes enz. De WTH was verheugd om dit te horen. Het straatbeeld zal er hierdoor rustiger uit komen te zien wat de toegankelijkheid ten goede zal komen.

Al met al een vruchtbare winkelstraat wandeling waarbij de bewustwording van menig ondernemer op een positieve manier weer werd opgefrist.