Werkgroep Toegankelijkheid overhandigt jaarverslag aan wethouder Sociaal Domein

Dominieke Bos overhandigt het jaarverslag aan de wethouder

Op dinsdag 1 februari overhandigde de Werkgroep Toegankelijkheid Heemstede haar jaarverslag aan de wethouder Sociaal Domein. Het afgelopen jaar heeft de Werkgroep zich ingezet voor bewustwording en verbetering van de toegankelijkheid door middel van tal van activiteiten. Voor het jaar wat voor ons ligt heeft de Werkgroep veel plannen en nog uit te werken ideeën liggen. Wij gaan bijvoorbeeld werken aan de bewustwording van de ongemakken ten gevolge van het overhangende groen. Inwoners behoren zelf hun groen terug te snoeien tot aan de rooilijn. Ook gaan wij een volgende stap zetten in ons project ‘Wees toegankelijk en vertel het’. Hierin gaan we op zoek naar dat wat al wel toegankelijk is en proberen hierin verbinding te leggen tussen gemeente, inwoners en ondernemers. Wij hopen dat zij elkaar kunnen inspireren tot het zetten van nieuwe stappen op het gebied van nog meer inclusie.

Bent u geïnteresseerd in de Werkgroep Toegankelijkheid Heemstede en haar activiteiten? u kunt hier het jaarverslag lezen. Mocht u het willen bewaren dan kunt u het ook downloaden vanaf deze pagina.