(Liever niet) slalommen om kliko’s

Een rondje doen met een praktisch blinde dame en een rolstoelgebruikster op de dag dat de kliko’s geleegd worden, is een flinke uitdaging, want de stoep staat vol obstakels. Dat was voor de gemeenteambtenaren en de mensen van vuilnisophaalbedrijf Meerlanden een heuse eye-opener.

Dinsdag 20 juli is het ‘grijsbakkendag’ in wijk 2A (ten zuiden en zuidwesten van het Wipperplein). We hebben vóór het gemeentehuis afgesproken met twee ambtenaren (afval&groen en verkeer) en twee mensen van Meerlanden, om samen een rondje door deze wijk te maken. Dan kunnen zij zelf ervaren, hoe gemakkelijk kliko’s onneembare hordes worden en tot gevaarlijke situaties kunnen leiden voor mensen met een visuele of motorische beperking.

Obstakels in soorten en maten
Onderweg komen we praktisch alle uitdagingen tegen: kliko’s die zo onhandig klaargezet zijn, dat je eromheen moet slalommen. Voor veel mensen geen probleem, maar het kost mensen met een handicap veel meer tijd en energie dan u en mij. Maar ook kliko’s die een gelijkvloerse oversteekplaats barricaderen, waardoor je met een rolstoel echt een stuk om moet rijden. En kliko’s die door de vuilnismannen niet erg handig zijn teruggezet. Ook halen veel inwoners hun kliko niet gelijk na het legen binnen. En niet in de laatste plaats de combinatie van een smalle stoep, klikodag en overhangend groen, onvoldoende teruggesnoeide hagen en struiken, ver uitstekende geveltuintjes en om bomen geplant groen.

Goede voorbeelden zijn er ook
Toch hadden bewoners het op een aantal plekken heel goed geregeld met elkaar. Op veel plekken waar voldoende ruimte is, zet men alle kliko’s bij elkaar in een rij langs de rand van de stoep. Vaak blijft er dan net voldoende ruimte voor een rolstoel, rollator, kinderwagen en voor een blindengeleidehond met z’n baas. Ook zijn er mensen die alle bakken (vóór of na legen) netjes op een rij zetten of niet alleen de eigen kliko maar ook die van de werkende buur van straat halen.
En natuurlijk zijn er ook plekken, waar het praktisch onmogelijk is om het goed te regelen.

Om te onthouden
Een hulphond leert dat een doorgang van zo’n 3,5 stoeptegel (een meter dus) nodig is om z’n baas een veilige doorgang te geven. Schat de hond dat de doorgang te smal is, dan zal hij zijn baas over de straat voorbij het obstakel leiden. En dat kan gevaarlijke situaties opleveren.
Ook een rolstoel is trouwens drie stoeptegels breed.

Vervolg
Met de gemeente en Meerlanden spraken we af om samen na te denken over een pilot om de situatie te verbeteren, ook met inbreng van de bewoners zelf. De werkgroep houdt de vinger dus stevig aan de pols.

Reageren? Ander toegankelijkheidsvraagstuk voorleggen?
Wilt u reageren op dit bericht of heeft u een ander probleem? Kom dan gerust naar ons volgende inloopspreekuur op woensdagochtend 4 augustus (9.30 – 12.00 uur) op de overloop eerste etage van Plein 1. U kunt ons natuurlijk ook mailen: contact@werkgroeptoegankelijkheidheemstede.nl

Laten we Heemstede ook op klikodag voor iedereen toegankelijk maken. Zorg dus, waar dat ook maar even mogelijk is, voor een doorgang van 3,5 stoeptegel breed en barricadeer geen op-/afritten en oversteekplaatsen.

Klikowandeling 20 juli 2021