Wilt u bijdragen aan een toegankelijker Heemstede?

De Werkgroep Toegankelijkheid Heemstede (WTH) is op zoek naar een extra lid. Iemand die ook wil bijdragen aan een toegankelijker Heemstede.

Komt u uit Heemstede, bent u (mantelzorger van) iemand met een beperking en heeft u maandelijks een paar uur vrij? Meld u dan aan en doe mee om gebouwen en websites te schouwen, campagnes te bedenken en uit te voeren, onderwerpen rond toegankelijkheid te agenderen en relevante contacten te onderhouden. We vergaderen één keer per maand. Dan bespreken we onze plannen, projecten en activiteiten, verdelen taken en gaan aan de slag.

Meedoen? Mail ons op contact@werkgroeptoegankelijkheid.nl. We nemen dan contact met u op voor een kennismakingsgesprek.
Meer weten? Kijk dan op www.werkgroeptoegankelijkheidheemstede.nl en volg ons via onze sociale media: Facebook, Twitter en Instagram.
Huidig team: Dominieke, Natasja, Pauline en Annemieke

De gemeente***) heeft de WTH in het leven geroepen, om te adviseren over verbetering van de toegankelijkheid: kunnen blinden en laaggeletterden de websites van de gemeente gebruiken, zijn de gemeentelijke panden ook toegankelijk voor blinden en mensen met rollator, scootmobiel of rolstoel en bevat de openbare ruimte geen obstakels voor hen?

***) Sinds 2016 geldt het VN-verdrag Handicap in Nederland. Dit verdrag heeft tot doel de positie van mensen met een beperking te verbeteren, zodat zij op alle terreinen kunnen meedoen in de samenleving. Gemeenten spelen hierbij een actieve rol en hebben sinds 2020 de verplichting om een klankbordgroep in te richten rond het thema toegankelijkheid.