Melden knelpunten via de mail

Elke eerste woensdagochtend van de maand zit Dominieke Bos klaar om van inwoners te horen, waar zij in Heemstede knelpunten zien voor mensen met een beperking. Maar – wegens corona – is er ook in februari geen inloopspreekuur.

Vanzelfsprekend kunt u uw knelpunten en tips toch bij de werkgroep melden, en wel via contact@werkgroeptoegankelijkheidheemstede.nl. De werkgroep gaat met uw melding aan de slag. En natuurlijk krijgt u te horen, wat het resultaat is.
Het kan gaan over een niet of nauwelijks te gebruiken stoep, omdat er tegels los liggen, omdat de bewoner de heg aan de straatkant al lange tijd niet gesnoeid heeft of omdat er onnodig op de stoep geparkeerd wordt. Maar bijvoorbeeld ook omdat een slechtziende verstrikt raakt in een website of om een slecht bereikbaar stemhokje.