De Luifel in Heemstede nader bekeken

De naam De Luifel op het gebouw

Vandaag hebben twee leden van de Werkgroep Toegankelijkheid Heemstede de Luifel geschouwd op het gebied van toegankelijkheid. Dit was al eerder gebeurt in 2019. Daar zijn een reeks aanbevelingen uitgekomen. De WTH werd uitgenodigd om te kijken hoe de toegankelijkheid er inmiddels voor stond en op welke vlakken er nieuwe verbeterpunten aan het licht kwamen. De schouw werd begeleid door de lokatie coördinator van de Luifel. 

Dominieke bekeek de lokatie vanuit mensen met  een beperkt gezichtsvermogen.  Pauline bekeek de lokatie vanuit mensen met  een beperking aan het bewegings apparaat. 

Blauwe deur met wit cijfer 2 erop

De Luifel had zichtbaar meer contrast aangebracht. Dit was ook dringend geadviseerd in 2019. Paaltjes, trappen en deuren waren gemarkeerd met een zichtbare lijn, grote letters op de deuren of een duidelijkere afbeelding van de markering van het toilet. 

Contrast aanbrengen bleek ook nu weer een leerzaam onderwerp.  Wanneer gebruik je welke kleuren en waarom. 

Positief opvallend was ook dat de traplift indien nodig

zelfstandig te bedienen was door gebruikers. Ook het invalide toilet was vrij toegankelijk. 

In de buitenruimte waren een aantal aanbevelingen van de WTH niet uitgevoerd. Deze punten zijn opgenomen in een plan voor herstructurering waar op dit moment aan gewerkt wordt door de lokatie coördinator. . 

Blauwe anti parkeerpaaltjes met geel/zwarte markering

Met de WTH is afgesproken dat wij betrokken blijven bij dit proces en wij graag aanschuiven op het moment dat dit wenselijk is op het gebied van toegankelijkheid. Daarmee hopen wij meer invalide parkeerplaatsen te vcreëren, de invalide parkeerplaats dichter bij de ingang de kunnen positioneren en een veilige looproute voor voetgangers zonder dat zij last hebben van kruisend auto en fiets verkeer op weg naar de ingang van het gebouw. 

De WTH vond het een vruchtbare ochtend en is met het huidige resultaat al heel tevreden. Echter blijven wij meedenken in het proces om meer verbeteringen te kunnen  behalen.