In gesprek met Handhaving Heemstede

Logo van Handhaving Nederland

Vanmorgen heeft het eerste digitale overleg plaats gevonden tussen de Werkgroep Toegankelijkheid Heemstede (WTH)  en het (hoofd van) afdeling Handhaving van de gemeente Heemstede. Vandaag stond het overleg in het teken van kennismaken en onderzoeken waar we verbinding en samenwerking kunnen zoeken met elkaar. 

Hij legde uit wat het werkterrein is van de afdeling Handhaving. DE BOA (bijzonder Opsporings Ambtenaar) draagt zorg voor het naleven van de Algemene Plaatselijke Verordening. Dit doen zij door zo lang mogelijk in gesprek te gaan met burgers die de APV niet goed naleven en in het uiterste geval delen zij boetes uit. 

De BOA gaat altijd op zoek naar de beste oplossing en kijkt daarbij welke omstandigheid het voornaamste speelt. Denk hierbij bv aan de anderhalve meter regel in coronatijd. Een BOA handhaaft uitsluitend in de openbare ruimte. 

De WTH en Hoofd Handhaving hebben de mogelijkheid van wijkwandelingen besproken waarbij de WTH samen met Handhaving en de afdeling communicatie een ronde gaat doen langs plaatsen in de openbare ruimte die voor verbetering vatbaar zijn op het gebied van toegankelijkheid. 
Deze wijkwandeling willen wij jaarlijks organiseren en deze gebruiken voor vervolg campagnes in de media op het gebied van bewustwording van toegankelijkheid bij  de Heemsteedse inwoners.