Kennismaking met Projectgroep Toegankelijkheid Bloemendaal

Woensdag 11 november stond de agenda’s van de Werkgroep Toegankelijkheid Heemstede en de Projectgroep Toegankelijkheid Bloemendaal een online kennismaking. Beide streven wij het zelfde doel na, namelijk een inclusieve samenleving. Wij doen dat in Heemstede. De Projectgroep Toegankelijkheid doet dit voor haar Bloemendaalse inwoners.

De Projectgroep Toegankelijkheid Bloemendaal bestaat al sinds 2011 en heeft daarmee een lange geschiedenis van activiteiten welke veelal praktisch van aard waren. De Werkgroep Toegankelijkheid Heemstede heeft daar veel inspiratie uit opgedaan en gaat het meenemen in haar eigen activiteiten. Anders om was de Projectgroep Toegankelijkheid Bloemendaal erg gecharmeerd van de pluim die de Werkgroep Toegankelijkheid Heemstede uitreikt aan de persoon binnen de Gemeente Heemstede die zich inzet op het gebied van toegankelijkheid van Heemstede. Een ander groot verschil tussen beide gemeentes bestond uit het aantal grote aantal kernen van de gemeente Bloemendaal. Heemstede heeft slechts 1 kern. Dit maakt het werk voor de Werkgroep Toegankelijkheid Heemstede aanzienlijk overzichtelijker.

Het was een leuke samenkomst waarin veel is uitgewisseld. In latere bijeenkomsten gaan wij kijken waar we de samenwerking op kunnen zoeken en welke onderdelen gemeente specifiek zijn.